Bel en AlleNummer.info B.V. verbindt u eenvoudig door naar de klantenservice van uw keuze

Bel

Snel contactgegevens achterhalen?

Dit informatienummer, waaronder ook begrepen het doorverbonden gesprek, kost u 95 eurocent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten.

AlleNummer.info B.V. is een zelfstandig opererend bedrijf actief op het gebied van nummerinformatiediensten. AlleNummer.info B.V. is niet verbonden aan de op deze website weergegeven bedrijven. Via online zoek- en speurwerk kunt u tegen een gereduceerd tarief direct bellen met de klantenservice van het door u gezochte bedrijf.

Privacybeleid

Allenummer.info respecteert uw privacy en streeft ernaar de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden te beschermen conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de relevante AVG implementatiewetgeving. Allenummer.info heeft te gelden als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten onder meer:

 • Contactgegevens zoals uw telefoonnummer;
 • Eventuele persoonsgegevens die verstrekt worden aan ons in het kader van onze dienstverlening;
 • Alle overige persoonsgegevens die op u betrekking hebben, welke door u aan ons worden verstrekt.
 • Verkrijging van persoonsgegevens

  Wij verkrijgen de persoonsgegevens onder meer door de volgende situaties:

 • Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt als u direct contact met ons opneemt door middel van telefoon;
 • Doeleinden van de verwerking

 • In het kader van onze dienstverlening;
 • Grondslagen voor de verwerking

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Op basis van uw instemming.
 • Bewaartermijn

  Allenummer.info bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid weergegeven doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

  Delen met derden

  Allenummer.info kan uw persoonsgegevens onder meer delen met:

 • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals telecom- en netwerkproviders en de bedrijven met wie u wenst te worden doorverbonden;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

  Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Allenummer.info is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Allenummer.info, sluit Allenummer.info met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Wanneer er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan een ontvanger buiten de EU/EER zal Allenummer.info ervoor zorgen dat die overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

  Beveiliging

  Allenummer.info heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben omtrent de beveiliging, neemt u dan contact op met ons via info@allenummer.info of Allenummer.info t.a.v. Compliance AVG, Hanzeplein 77, 9713 GW Groningen

  Uw rechten

  U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op inzage. U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Recht op rectificatie of aanpassing van uw gegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hier dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken. Ook hier dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Contact

  Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan wel vragen of klachten willen melden over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@allenummer.info of Allenummer.info t.a.v. Compliance AVG, Hanzeplein 77, 9713 GW Groningen

  Bel 95 eurocent per minuut inclusief het doorverbonden gesprek

  allenummer.info gebruikt cookies om haar site te optimaliseren. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.